Home / Nieuws / Conradhuis wordt voorzien van Helvar lichtmanagement en Cloud Services

Conradhuis wordt voorzien van Helvar lichtmanagement en Cloud Services

Projecten | 21-01-2020

Het Conradhuis op de Amstelcampus bestaat uit een toren van 14 verdiepingen en een lange vleugel van 6 verdiepingen. Vanaf 2022 moet het gebouw onderdak bieden aan de faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam. De Hogeschool van Amsterdam heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. Het Conradhuis heeft in de ontwerpfase een BREEAM-NL ‘Excellent’ certificaat behaald. Ook tijdens de bouw en na de oplevering wordt er gestreefd naar een ‘Excellent’ oplevercertificaat.
 
In opdracht van Unica leveren wij het lichtmanagementsysteem. Het systeem stuurt alle verlichting aan door middel van sensoren, tijdsturingen en handmatige (centrale) bediening. Een BACnet koppeling met het GBS en hardwarematige koppelingen met o.a. de MIVA-installatie zorgen ervoor dat storingen weergegeven kunnen worden op onze touchscreens.
 
Vanaf het eerste moment wordt de installatie gekoppeld aan het Helvar Cloud Services Platform. Dit platform stelt alle data uit het lichtmanagementsysteem beschikbaar in de cloud. Tijdens de inbedrijfstelling zorgt dit ervoor dat het systeem volledig online geconfigureerd kan worden. Dat levert een flinke besparing op arbeids- en reiskosten op.
Daarnaast wordt het platform ingezet voor het optimaliseren en onderhouden van het systeem. Door middel van live data en pushberichten is de onderhoudende partij altijd op de hoogte van de status van het systeem.
De sensoren van het lichtmanagementsysteem zorgen voor een grote hoeveelheid nauwkeurige data over het gebruik van het gebouw. In het Helvar Cloud Services Platform wordt deze data op een overzichtelijke manier gevisualiseerd en kan het ingezet worden voor een zo efficiënt mogelijk gebruik van het gebouw.

Beeld: Powerhouse Company